Opzegging

Soms loopt het leven anders dan je zou willen en moet je helaas je sportschoolabonnement stop zetten. We vinden het jammer dat je stopt maar hopen natuurlijk dat wanneer het beter past je zeker terugkomt. Onze voorwaarden:

  1. Het abonnement heeft één (1) maand opzegtermijn.
  2. Het abonnement loopt stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van één (1) maand na de ontvangstdatum van deze schriftelijke opzegging.
  3. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres of per email onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. Een opzegging via de website is ook akkoord bevonden. Better Through Movement is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.